De verbeteringen die een risicoanalyse teweeg brengt. Er zullen dan nnamelijk van allerlei soorten risico’s naar voren komen waar u op dit moment nog helemaal geen weet vanaf hebt, daarom kan een risicoanalyse bij uw bedrijf de ‘slechte’ punten van uw bedrijf vinden en geeft het daarop een advies.

Voorkomen beter dan genezen

Iedereen kent het spreekwoord wel dat voorkomen beter is als genezen. Maar in het echt wordt daar lang niet altijd aan gedaan. Een risicoanalyse volgt alleen wel dit spreekwoord heel erg goed op. Het gaat erom dat jou bedrijf of jou plek eens goed onder het vergrootglas wordt gebracht waardoor er minder sterke punten naar voren komen. Het is dus niet van belang dat er per seen allemaal slechte punten aar voren worden gebracht.

Er wordt advies gegeven van hoe het wel moet en hoe deze situatie zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden. Het is van uiterst groot belang dat, wanneer er iets goed fout gaat, elke werknemer binnen uw bedrijf weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Is dit namelijk

Risico inventarisatie

Een risico inventarisatie helpt uw bedrijf dus de goede richting op. Het is dan ook alleen maar heel erg aan te bevelen en zou eigenlijk verplicht moeten worden door de overheid. Veiligheid binnen een bedrijf is namelijk het belangrijkst. Weet u al wat u moet doen wanneer er een noodgeval zich voordoet?