Wanneer er een echtscheiding aanstaande is, is het bijna onvermijdelijk dat hier een advocaat aan te pas komt. Als er een geregistreerd partnerschap is (zonder de betrokkenheid van minderjarige kinderen) is een advocaat geen verplichting. In alle overige gevallen van een scheiding moet een advocaat worden ingeschakeld. Wanneer de advocaat bij het scheidingsproces wordt betrokken, mag wel zelf bepaald worden. Wordt ervoor gekozen dit in een vroeg stadium te doen, dan zal de advocaat uitleggen welke stappen er allemaal zullen volgen gedurende de komende weken en maanden.

Advocaat inschakelen

Een advocaat echtscheidingen kan op twee manieren worden ingezet: beide partners kiezen een eigen advocaat of er wordt één advocaat ingeschakeld voor beide partners. Wanneer beide partners nog goed met elkaar overweg kunnen, is het aan te raden één advocaat in te schakelen. Dit is vooral handig om te doen als de scheiding “vriendschappelijk” verloopt. Is het om welke reden dan ook niet mogelijk met elkaar om tafel te gaan en afspraken te maken, dan is het wellicht beter elk een eigen advocaat echtscheidingen in de arm te nemen.

Afwikkelen van de echtscheiding

Met de eigen advocaat wordt besproken wat het eigen voorstel is voor het regelen van de echtscheiding. De partner zal ditzelfde bespreken met zijn of haar advocaat. In de rechtbank zullen beide advocaten ten overstaande van een rechter proberen hun gelijk te halen namens de cliënt. Daar waar met een vriendschappelijke scheiding vaak een oplossing wordt gevonden die voor beiden acceptabel is, zal het bij een scheiding met twee advocaten eindigen in één winnaar en één verliezer.