Ventilatie betekent luchtverversing. Onder luchtbehandeling verstaan we het op temperatuur houden van een ruimte, en het schoon houden van de lucht in een ruimte. Frisse lucht is namelijk erg belangrijk om goed te kunnen functioneren. Een ruimte met een prettige temperatuur en een schone lucht zorgt voor een gezond binnen leef klimaat.

Er zijn meerdere soorten ventilatie: 

  • Natuurlijke ventilatie: Met natuurlijke ventilatie bedoelen we dat er voor frisse lucht wordt gezorgd door de natuur zelf. Dit kan door temperatuur verschillen, maar ook door druk verschillen en de wind.
  • Toevoer ventilatoren: Dit zijn ventilatoren die zorgen dat er frisse lucht in een ruimte wordt geblazen. Door frisse lucht in een ruimte te blazen wordt de vervuilde lucht door afvoeren uit de ruimte gedrukt.
  • Afvoer ventilatoren:  Deze ventilator zorgt ervoor dat vervuilde lucht uit een ruimt wordt gezogen. Dit proces werkt precies omgekeerd, als het project van de toevoer ventilator.

Het belangrijkste is dat we niet moeten onderschatten hoe belangrijk ventilatoren zijn in een huis. Zorg er altijd voor dat een ruimte waarin je verblijft goed geventileerd wordt. Dis is gewoon veel gezonder dan een ruimte waarin dat niet gebeurt. Je zult merken dat je concentratie en fitheid toe zullen nemen bij deze veranderingen in de lucht. Probeer het uit en zet is een raampje extra open.