Public relations, wat ook vaak pr genoemd wordt, is het vakgebied dat zich veelal bezighoudt met het onderhouden van de relatie tussen het publiek en een organisatie. De organisatie kan een commercieel bedrijf zijn, maar daarnaast kan de organisatie ook bijvoorbeeld een overheidsinstelling zijn. Het publiek dient breed te worden opgevat. Dit kan de relatie zijn tussen een organisatie en bestaande klanten, maar ook het publiek in het algemeen, waaronder potentiële klanten.

Waar houdt een PR-afdeling zich mee bezig?

De pr-afdeling/bureau houdt zich vooral bezig met het creëren van het imago van een organisatie, bedrijf of merk. Een pr-afdeling/bureau houdt zich dus niet zozeer bezig met het stimuleren van de verkoop, althans niet direct, want een gevolg van een goed imago, is dat dit een groot stimulans kan zijn voor de verkoop.

Er wordt gebruik gemaakt van zowel interne als externe communicatiemiddelen. Denk hierbij aan persberichten, mailings, advertenties om te informeren en iets wat echt van deze tijd is namelijk, de sociale media.

Verder is het belangrijk dat een pr-afdeling/bureau over de kennis van hoe de overheid werkt, de rol van de politiek daarin en de bestuursverhoudingen beschikt. Wetend dat de overheid als een betrouwbare partner moet worden gezien. Overheidscommunicatie is een vak apart. Een goed pr-bureau/afdeling praat bovendien liever met de mensen in plaats van dat zij tegen mensen praten.