Het pensioen in Nederland krabbelt op. Deze week gaven verscheidene grote fondsen aan dat de verhoudingen tussen de verplichtingen en beheerd vermogen van het pensioen in het eerste kwartaal sterk is verbeterd. Hierdoor lijken kortingen van het pensioen van de baan. De positie van het pensioen verbeterde door sterk verbeterde beleggingsresultaten van de fondsen. Niettemin blijft de toekomst van het pensioen onzeker. Het pensioen heeft namelijk te kampen met de lage marktrente. Ook is het de vraag of het pensioen met de inflatie kan meegroeien. Ondanks de positieve berichten over het pensioen, blijft het voor Nederlanders belangrijk om hun pensioen goed in de gaten houden.

Pensioen zekerder, maar lager
Het pensioen is deze maand voor het eerst in de historie bij verschillende fondsen verlaagd. Hierdoor krijgen Nederlanders elke maand minder pensioen uitgekeerd. Het gevolg van de korting van het pensioen is dat de positie van de fondsen sterk is verbeterd. Dit in combinatie met de verbeterde beleggingsresultaat zorgt ervoor dat de fondsen waarschijnlijk het pensioen volgend jaar niet wederom hoeft te verlagen.

Pensioen minder waard
Het pensioen heeft ook te maken met de inflatie. Voor de fondsen geldt de doelstelling om het pensioen te compenseren voor inflatie. In dfe afgelopen jaren konden verschillende fondsen het pensioen niet compenseren voor de inflatie. Het gevolg is dat gepensioneerden minder kunnen kopen voor hun pensioen. De verwachting is dat de komende jaren het pensioen ook niet kan worden gecompenseerd. Dit betekent dat het pensioen minder waard wordt en gepensioneerden ongeveer 15 tot 20 procent minder voor hun pensioen kunnen kopen.

Pensioen blijft onzeker
Het pensioen blijft voor alle Nederlanders onzeker. De fondsen zijn voor het uitvoeren van het pensioen zeer afhankelijk van de internationale kapitaalmarkten. Ook is nog niet zeker wat het huidige kabinet voor plannen heeft met pensioen. Eerder verhoogde het kabinet de ingang van het pensioen naar 67 jaar. Ook diverse belastingmaatregelen zorgen ervoor dat het pensioen lager wordt.

Pensioen eigen verantwoordelijkheid
Er zijn dus diverse onzekere factoren rondom het pensioen. Voor het pensioen geldt wel dat een ding zeker is. Een goed pensioen wordt steeds meer de eigen verantwoordelijkheid. Nederlanders zullen steeds meer hun pensioen in de gaten moeten houden, achterhalen wat de uiteindelijke hoogte van hun pensioen wordt. Mocht de hoogte van het pensioen niet voldoen aan de wensen dan kent het Nederlandse belastingregime ruime mogelijkheden om het pensioen aan te vullen. Op Uwpensioensite vindt u alle relevante informatie over uw pensioen en kunt u de aanbieders van pensioen vergelijken op premie en voorwaarden. Zo ziet u direct welke aanbieder u het beste pensioen kan aanbieden.