Steeds meer mensen nemen een leaseauto, maar staan niet stil bij de kosten die een leaseauto met zich mee brengt. Ook met betrekking tot de fiscus. Een auto van de zaak waarbij de kosten voor onderhoud en soms zelfs ook de benzine ook nog eens voor rekening van de baas komen. Maar vaak wordt er voor het gebruik van een leaseauto door deze zelfde baas een bedrag van je loon ingehouden. En hoe zit het precies als je de leaseauto ook privé wilt gebruiken? Dan krijg je te maken met een leaseauto bijtelling en die kan oplopen tot een behoorlijk bedrag. Dit bedrag moet je opgeven aan de belasting.

Bij het verstrekken van een leaseauto worden altijd de kosten van de werkgever en de kosten voor de werknemer vastgelegd. Het kan zijn dat een bedrijf voor het beschikbaar stellen van de leaseauto een bijdrage vraagt aan de werknemer. Dit is dan een bijdrage in de kosten. Ook kan ervoor gekozen worden de brandstofkosten te delen. Er kan besloten worden de brandstof die zakelijk verbruikt wordt wel te vergoeden, maar de brandstofkosten voor het privé-rijden niet.

Naast de kosten die de werkgever doorberekent kan de belastingdienst ook nog kosten gaan berekenen. Dit zijn dus de kosten die betrekking hebben op de fiscus. Bij een privé-gebruik van meer dan 500 km op jaarbasis verplicht de belastingdienst de bestuurder van de auto een percentage van de nieuwwaarde van de auto op te tellen bij het belastbare inkomen voor de inkomstenbelasting. Dit percentage is afhankelijk van de belastbaarheid voor het milieu van de auto en loopt uiteen van 4% tot 25%. De auto’s die binnen de categorie 4% vallen zijn daarbij het minst milieuvervuilend. Vaak zijn zakelijke leaseauto’s vrij luxe, moderne auto’s waar al gauw een bijtelling van 25% geldt. De kosten kunnen dan aardig oplopen.