Wanneer u een product binnen de Europese Unie op de markt wilt brengen is een CE-keurmerk of CE-markering een vereiste. Veiligheid staat voorop. Mede daarom is een CE-markering zo ontzettend belangrijk. Stelt u ook de veiligheid voorop en wilt u een CE-markering op uw producten laten aanbrengen? Zoek dan ondersteuning bij een ervaringrijk en kennisrijk bedrijf die u helpt bij het voldoen aan uw “CE-verplichtingen”.

Geen CE-keurmerk?

Wanneer uw product binnen de Europese Unie geen CE-keurmerk heeft, voldoet het dus niet aan de essentiële eisen van de Europese richtlijnen op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Eigenlijk is uw product dus niet goed gekeurd om op de markt te brengen.

Misbruik en misleiding

Soms denken mensen of bedrijven dat een CE-markering niet nodig is wanneer ze hun product binnen de Europese Unie op de markt brengen. Ze staan er niet bij stil dat zo’n markering van essentieel belang is. Buiten de veiligheid, is er ook nog de verkoop. Wanneer consumenten zien dat een product een CE-keurmerk heeft, zullen zij er eerder van overtuigd zijn dat ze een kwalitatief en veilig product kopen omdat ze de zekerheid hebben dat het product is onderzocht door de fabrikant. Dit zal uiteindelijk tot meer omzet en afzet leiden. Wanneer een product geen CE-keurmerk bevat, zullen consumenten sneller argwanend zijn omdat ze bang zijn dat er misschien iets mis is met het product. Hierdoor zullen ze niet of minder snel tot de aankoop overgaan. Een CE-markering is dus goed voor alle partijen!

Toch zijn er ook burgers die een CE-markering onterecht aanbrengen omdat de fabriek het product bijvoorbeeld heeft afgekeurd en ze zelf wel van hun product overtuigd zijn. Het onterecht aanbrengen van de CE-markering en/of het opstellen en ondertekenen van de conformiteitsverklaring is een economische delict en is strafbaar.