Het demonteren van een auto is geen eenvoudige klus als je er geen kaas van hebt gegeten. Er komt absoluut een bepaalde expertise bij kijken. Mensen doen soms laatdunkend over het slopen van bepaalde dingen (als beroep), maar het is zeker belangrijk dat je verstand van auto’s en onderdelen hebt als je bij een sloperij werkt. Een medewerker bij een Volkswagen sloperij die ook daadwerkelijk auto’s sloopt heeft vaak net zoveel verstand van auto’s en onderdelen als een monteur van een auto garage.

Het demonteren van een auto is ook een secure klus. Je moet alles veilig en juist uit elkaar halen en verwijderen, omdat het recyclen van auto’s en onderdelen niet zo maar iets is en sloperijen hebben bovendien te maken met een strenge regelgeving die  absoluut niet mag worden onderschat. Gelukkig gebeurt dat ook niet zoveel, maar er zijn desondanks altijd nog mensen die denken dat het beroep van Opel sloperij niet zoveel voorstelt.

Het slopen van een auto is dus een klus die erg veel nauwkeurigheid vergt en expertise. Daarom zijn er ook niet zoveel meer sloperijen in Nederland. Vroeger waren er veel meer sloperijen omdat de regelgeving in Nederland en Europa veel minder streng was. Iedereen kon bij wijze van spreken een autosloop beginnen en veel mensen deden dat ook. Door de strengere regelgeving wat milieuvoorschriften bijvoorbeeld betreft is het voor veel bedrijven moeilijk geworden om het hoofd boven water te houden en uiteindelijk zijn alleen de meest specialistische bedrijven overgebleven die het hebben gered.