Slechte vraag want het antwoord zou heel simpel moeten zijn: elke starter. Helaas is de vraag toch niet echt zo slecht want heel veel, zelfs de meerderheid, van de startende ondernemers maakt geen ondernemingsplan. Toch weten de meeste wel degelijk dat het belangrijk is om je goed voor te bereidden op het starten van een eigen bedrijf. Eveneens weten velen dat een ondernemingsplan maken onderdeel is van die goede voorbereiding. Echter toch besluiten veel starters om hier vanaf te zien en geen bedrijfsplan te maken. Hier zijn vele redenen voor maar het heeft weinig zin om daarop in te gaan.  Feit is nu eenmaal dat welke reden er ook wordt aangevoerd, het gewoonweg een verkeerde e, kortzichtige en eigenlijk ondernemer onwaardige keuze is. Dat klinkt hard, maar dat is nu eenmaal zoals het is.

Een ondernemingsplan maken is noodzaak.

Een ondernemingsplan geeft een aspirant ondernemer inzicht in niet alleen wat hij of zij gaat doen, meestal weet de starter dat heus wel, maar met name in hoe hij of zij dat gaat doen. En daar worden de beelden bij veel starters ineens al een heel stuk vager. Hoe de markt benaderd gaat worden, klanten worden geworven en vooral hoe klanten ervan overtuigd worden dat de nieuwe onderneming een betere keuze is dan alle concurrenten, daar is vaak nog weinig over nagedacht. Vaak blijft de ondernemer steken in vage termen als: ik biedt meer service, of meer flexibel, snelle levering etc. etc. De vraag hoe deze gedachten worden gecommuniceerd blijft vaak oningevuld.
Immers hoe laat je alle potentiele klanten dit weten? (zonder een fortuin aan advertentiekosten uit te geven) En hoe geloofwaardig is het verhaaltje over betere service? Waarom zou een klant dat geloven en niet aanzien voor gewoon een stukje marketing bla bla?

De ondernemers die een ondernemingsplan maken komen al deze vragen tegen en zijn daardoor gedwongen om ze ook te beantwoorden. Daardoor denken ze veel bewuster na over hun nieuwe onderneming en beginnen ze beter voorbereid en met een meer realistisch beeld over aantallen klanten en omzet. En op zijn beurt leidt dit dan weer tot betere besteding van middelen en marketing potentieel.
Bovenstaande is slechts 1 aspect van de vele voordelen die er aan een ondernemingsplan maken zitten. Wees een verstandige starter en schrijf een ondernemingsplan.