Theater wordt over het algemeen als een enigszins saaie tijdsbesteding aanzien. Dit komt vooral verder uit het feit dat het plot van een theatervoorstelling doorgaans vrij rechtlijnig is. Bijgevolg is het voor het publiek van in het begin reeds mogelijk om te weten hoe de voorstelling zal verlopen en uiteindelijk ook zal eindigen. Het spreekt voor zich dat, dat niet echt ideaal is. Dergelijke zaken kunnen echter zeer eenvoudig voorkomen worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een improvisatie cabaret. Bij dergelijke voorstellingen wordt er niet gekozen voor een vaste verhaallijn, maar zijn het de acteurs die er voor instaan dat een voorstelling naar een bepaald slot toewerkt. We vertellen u graag alles over improvisatie cabaret in dit artikel.

Wat is improvisatie cabaret?
In het geval van improvisatie cabaret wordt er zoals de naam reeds doet vermoeden geen gebruik gemaakt van een vastgestelde verhaallijn. Daar waar acteurs doorgaans perfect op papier krijgen voorgeschoteld wat ze wanneer moeten zeggen is dat bij het improvisatie cabaret niet het geval, in tegendeel. Men krijgt bepaalde richtlijnen bij waar men zich aan dient te houden, maar vervolgens krijgt men de vrijheid om naar eigen inzicht met de informatie aan de slag te gaan. Op die manier komt een verhaallijn tot stand die zowel verrassend als eigentijds is en dat zonder dat er grote inspanningen voor dienen te worden geleverd.

Moderne vorm van theater
Bovenstaande zorgt er voor dat het improvisatie cabaret wordt aanzien als een uitermate moderne vorm van theater. Zowel voor de acteurs als voor het aanwezige publiek is het zeer interessant om te zien hoe een bepaald begin van een verhaal zich naar het einde  toewerkt. Door de vrijheid waar acteurs over beschikken bestaan er soms unieke situaties die u in een gewone theatervoorstelling nooit of te nimmer zou zien verschijnen. Dit is slechts één van de vele factoren die improvisatie cabaret zo uniek en vooral zo populair maken.