Voor de personen die bij het UWV staan ingeschreven en die een WW-Uitkering krijgen is het verplicht zo vaak mogelijk te solliciteren. Dit vergroot immers de kans op een nieuwe baan. Nu zijn er wel situaties waarin er niet gesolliciteerd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u op vakantie bent, een eigen bedrijf start, bij werk op basis van een proefplaatsing of wanneer u niet kan werken wegens onwerkbaar weer of werktijdverkorting.

In dit soort gevallen zal u deze situaties zelf bij het UWV moeten aangeven. Bij ziekte wordt nog steeds van u verwacht dat u gaat solliciteren voor zover dit mogelijk is. In het geval dat u echt niet kan solliciteren zal hier uiteraard rekening mee worden gehouden.

Een uitkering aanvragen is voor veel mensen niet altijd even leuk. Ze stellen het vaak uit omdat ze verwachten al weer snel zelf een nieuwe baan te kunnen vinden. Zodra de rekening blijven komen, maar de inkomsten stagneren ontstaan de financiële problemen. U doet er dus goed aan om van te voren genoeg informatie te winnen over de verschillende uitkeringen en hoe u deze moet aanvragen. Zodra u zonder werk komt te zitten kan er dan meteen worden doorgeschakeld naar de uitkering.

Voor alle overige informatie over uitkeringen, vacatures en solliciteren kunt u terecht bij uw gemeente, het UWV of op werk.nl