Iets wat niet mee wordt genomen in de werkloosheidcijfers is het feit dat vele ZZP’ers in grote mate ook enigzins zonder werk zitten. Daar deze mensen wel ingeschreven blijven staan worden dus dus niet als werkloos geregistreerd. Het blijkt namelijk dat een grote groep ZZP’ers ver onder het minimumloon aan werk binnen haalt. Dit zorgt ervoor dat als het eenmaal echt niet meer op te brengen is, deze mensen een uitkering aanvragen en in de bijstand zullen vallen.

Deze zogenoemde verborgen werkloosheid is iets waar al langer over gesproken wordt. ZZP’ers zijn slecht verzekerd en daardoor dus erg op zich zelf vertrouwd dat het allemaal weer goed komt. Er is geen vangnet voor een zelfstandige die in de problemen komt omdat hij of zij geen werk meer binnen krijgt.

Het probleem is dat er steeds meer zelfstandigen bij komen vanwege de vele ontslagen. Men is dus eerder geneigd het werk zelf weer op te pakken omdat het zoeken naar een nieuwe baan erg moeilijk is. De toename aan ZZP’ers en de onzekerheid die je hebt bij deze groep zorgt ervoor dat de totale cijfers niet meer overeenkomen met de waarheid. Dit zorgt daarna weer voor grote misvattingen wanneer er iets fout gaat.

Er dient dus betere informatie verstrekt te worden aan zelfstandigen zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op mindere tijden.