Wanneer mensen door ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid een uitkering aanvragen is dit heel normaal. Met de belastingen die de Nederlandse werknemer af staat aan de staat kunnen deze betaald worden. Daar is het systeem voor bedoelt en daar is ook iedereen het mee eens.

Het wordt wat anders wanneer er gefraudeerd wordt met uitkeringen. Zodra je wél arbeidsgeschikt bent, maar toch je uitkering blijft behouden pleeg je fraude. Ook wanneer je niet ziek bent, maar nog wel in de ziektewet zit en daardoor een uitkering binnen strijkt ben je een profiteur en pleeg je fraude. Om dit tegen te gaan worden in sommige gevallen tegenwoordig zelfs verborgen camera’s ingezet.

Er zijn wel mensen die over deze maatregel twijfelen aangezien dit de privacy zou schenden, maar omdat je hiermee een groot deel van fraudeurs kunt opsporen lijkt het gros het er wel mee eens te zijn.

Een uitkering is er voor de minder bedeelden. Zij die een maandelijkse bijdrage nodig hebben om rond te kunnen komen, om de stress bij het zoeken naar een nieuwe baan in toon te houden en om de rekeningen te kunnen blijven betalen. Het is iets waar je recht op hebt omdat je zelf hieraan ook hebt mee betaald. Wanneer hiervan misbruik wordt gemaakt mag dit hard bestraft worden.