Hoewel banken de acceptatiecriteria voor grote bedrijven soepeler hebben gemaakt, hebben midden- en kleinbedrijven is het voor kleineren bedrijven nog steeds er moeilijk om een lening te krijgen. Zowel voor bedrijfsdoeleinden als privé doeleinden. De volgende punten zijn de belangrijkste redenen waarom ondernemers een lening mislopen.

  •  Geen versoepeling

Ondanks het economisch herstel – zijn banken altijd star zijn in het verstrekken van bedrijfskrediet en persoonlijke kredieten voor ondernemen. Een kleine meerderheid van de kredietverstrekkers heeft de acceptatiecriteria voor grote bedrijven versoepeld, maar dus niet voor midden- en kleinbedrijven.

  •  Kleine onderneming

Kleine ondernemers worden nog steeds gezien als risicovol . ‘Teleurstellend dat banken nog altijd niets veranderden in het acceptatiebeleid.

  •  Voor en na de crisis

Op dit moment honoreren banken 48% van de kredietaanvragen van het mkb. Tijdens de crisis was dit 30%, maar vóór de crisis was dit 80%. DNB verklaart dat banken heel geleidelijk overgaan tot een ruimer acceptatiebeleid. Het verscherpte beleid hebben banken volgens de DNB losgelaten.

  •  Groeiende vraag

Uit het onderzoek blijkt verder dat banken voor het eerst sinds de crisis in 2008 een groeiende vraag signaleren naar bedrijfskredieten, vooral vanuit grote ondernemingen. De kleine ondernemen worden hier buiten gelaten.

Gelukkig zijn er wel mogelijkheden voor de kleine ondernemer. Om privékredieten te krijgen kan de zelfstandige ondernemer altijd nog uitwijken naar andere leningverstrekkers.