Een uitzendbureau, een bureau dat bemiddelt tussen mensen die tijdelijk werk zoeken en bedrijven die tijdelijk mensen nodig hebben. Bent u als bedrijf op zoek naar Poolse uitzendkrachten? Er wordt vaak van hen gezegd dat zij goedkoper zijn, maar is dat ook zo?

Poolse werknemers hebben veel voordelen. Dit zijn:

–          De mentaliteit en werkhouding van de arbeiders is erg goed. Ze hebben echt de wilskracht om te werken en zijn bereidt hard te werken

–          Poolse uitzendkrachten worden vaak als goedkoper beschouwd omdat zij hard werken, niet veel eisen stellen, minder vaak ziek zijn en tevreden zijn met een lager loon

–          Goede uitzendbureaus regelen alles. Er zijn vaak begeleiders die de Poolse taal spreken en de communicatie tussen bedrijf en werknemer goed laten verlopen.

Het uitzenden van Poolse uitzendkrachten kent dan wel enorme voordelen voor uw bedrijf, maar zijn zij ook daadwerkelijk goedkoper dan de Nederlandse uitzendkrachten?

Men gaat er over het algemeen vanuit dat Poolse werknemers goedkoper zijn dan andere werknemers. Dit is deels waar, omdat deze mensen genoeg nemen met een lager loon. Daarbuiten melden ze zich minder vaak ziek en zijn ze sneller tevreden. De mentaliteit is enorm goed. Toch kan men echter nooit generaliseren want veel Nederlandse werknemers hebben ook een uitstekende mentaliteit en zijn bereidt net zo hard te werken als de Poolse uitzendkrachten. Daarnaast worden er via bijvoorbeeld uitzendbureaus net als voor andere werknemers ook voor Polen de wettelijke toeslagen betaald.

Bent u als bedrijf op zoek echt hard werkende uitzendkrachten? Bekijk voor meer informatie onze website waar wij klaar staan met onze adviezen wat betreft uitzending.