Mediation wordt ook wel conflictbemiddeling genoemd. Het is een optie om samen met een bemiddelaar het gesprek aan te gaan en tot een oplossing te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden. Mediation echtscheiding is hier een voorbeeld van: de aanstaande ex-partners gaan met elkaar in gesprek onder leiding van een mediator om de belangrijke zaken rondom de scheiding te regelen.

Als een huwelijk om welke reden dan ook niet meer voortgezet kan worden, is het verstandig een scheiding aan te vragen. Beide partners kunnen dan elk hun eigen weg vervolgen. Dit is echter wel aan te raden om goed te regelen, want dan heb je voor de toekomst alle belangrijke zaken in ieder geval op orde. Om alles met je partner goed te regelen, is het belangrijk een mediator te kiezen met wie jullie beiden een klik hebben.

Mediation gebruiken

Kijk je naar de aanpak van de mediator, dan zijn er – heel globaal gezegd – drie mogelijke stijlen. De eerste is de evaluerende mediator. Deze persoon is actief met het geschil bezig en evalueert doorlopend de uitkomsten. Een faciliterende mediator houdt afstand van de inhoud van het geschil, maar stuurt wel duidelijk het proces. Als laatste is er de transformatieve mediator. Deze persoon laat de uitkomst geheel door de betrokkenen zelf naar boven komen en hanteert een soort hands off mentaliteit.

Wat de beste mediation echtscheiding is, zal per situatie verschillen. Is het heel moeilijk voor je om met je ex-partner te praten, dan is een transformatieve mediator niet aan te raden. Je kunt dan beter kiezen voor een evaluerende mediator of een faciliterende mediator.

Voordelen

Mediation echtscheiding kent een groot aantal voordelen. Zo is het een informele, besloten en vertrouwelijke procedure. Het is bovendien relatief goedkoop (veel goedkoper dan een echtscheiding met twee advocaten) en snel. Beide partijen kunnen actief handelen en hebben de oplossing in eigen hand. Dit leidt er ook toe dat de relatie niet verder zal beschadigen, wat met het oog op de toekomst (gezamenlijke kinderen waarover contact zal zijn) wel zo fijn is.