Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling binnen conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige de partijen begeleidt naar een oplossing met optimaal resultaat. Het kan in veel gevallen een goed alternatief zijn voor een juridische oplossing.

Wat doet een mediator?

Mediëren is de kunst om op een creatieve en redelijke manier om te gaan met mensen. Hiermee wordt bedoeld om van tegenstanders juist medestanders te maken. Bij mediation wordt er veel aandacht besteedt aan het herstel van de verstoorde communicatie tussen de partijen. Er wordt ruimte gegeven aan de belangen en emoties die ervoor zorgen dat een oplossing wordt tegen gewerkt. De positie van een mediator is erg onafhankelijk. Hij of zij is een procesbegeleider die een neutrale positie inneemt tegenover de partijen. De mediator herstelt en ondersteunt de onderlinge communicatie en het vertrouwen, helpt de situatie te structureren, begeleidt de partijen bij het zoeken naar verschillende oplossingen en stimuleert het maken van een keuze waarbij beide partijen zich goed voelen. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan de oorzaken van conflicten, emoties, frustraties en ergernissen. Op deze manier worden oplossingen weer bespreekbaar en kan uw conflict worden veranderd in een oplossing!

Wat is het verschil tussen een juridische procedure en mediation?

–          Er worden geen bindende uitspraken gedaan

–          Partijen worden begeleidt bij het zoeken naar een eigen oplossing

–          De partijen hebben zelf invloed op de uiteindelijke oplossing

–          Er wordt aandacht besteed aan het begrip voor elkaar zienswijze

–          Er worden oplossingen gezocht waar beide partijen achter staan

Bent u op zoek naar een mediator die u kan helpen bij uw conflict? Mediation in Groningen en mediation in Friesland staan u graag bij.