De meeste mensen die met de gedachte rondlopen om een eigen bedrijf te starten, weten dat ze als voorbereiding op deze stap een ondernemingsplan maken een essentieel onderdeel is.
Echter veel starters zien hier tegenop omdat ze niet een goed beeld hebben hoe dit aan te pakken. Ook weten veel van deze starters niet zo goed wat eigenlijk in een ondernemingsplan thuishoort. Welke onderdelen zijn echt essentieel en welke zaken kun je eventueel ook wel achterwege laten. Hoewel het antwoord op deze vragen voor elke starter enigszins zal verschillen zijn er wel een paar kernpunten die in elk bedrijfsplan moeten voorkomen.

Marketing is essentieel onderdeel van een ondernemingsplan maken

Het absoluut allerbelangrijkste onderdeel is de marketing.  Per slot van rekening is er geen enkel bedrijf dat voor langere tijd kan bestaan zonder klanten die de producten of diensten kopen. Het krijgen van klanten is dus essentieel. In een marketingplan werk je uit wie tot je doelgroep behoort, welke concurrenten er zijn en, het belangrijkste, waarom klanten voor jouw dienst of product gaat kiezen in plaats van voor de concurrentie. Een ondernemingsplan maken draait in essentie om het marketingplan. Alle andere onderdelen zijn hiervan afgeleid of erop gebaseerd. Op basis van je marketing plan kun je een inschatting maken van de verkoopprijs van je diens of product. Op basis van je concurrentiekracht, prijs en branchegegevens (die je onder meer kunt verzamelen via het CBS of de KvK en diverse brancheorganisaties) kun je een inschatting maken van het aantal verkopen dat je per maand kunt verwachten. Op basis hiervan kun je nu de omzet berekenen en de benodigde investeringsbegroting opstellen. Ook de ondersteunende kosten (dus alle kosten die niet direct aan het product gekoppeld zijn) die je moet maken ten behoeve van deze verkopen kun je nu in kaart brengen. Uit al deze gegevens komt dan een liquiditeitsbegroting voort. Dus eigenlijk komt een ondernemingsplan maken vooral neer op het opstellen van een zeer gedegen marketingplan. Heb je dit plan eenmaal dan is de rest niet veel meer dan wat rekenwerk en invuloefeningetjes om de gevolgen van het marketingplan zichtbaar te maken.