Wanneer u last heeft van een burn-out kent u vast het “gevoel van opgebrand zijn” of geen energie of motivatie meer vinden voor de bezigheden op het werk. De symptomen van een burn out zijn dan ook uitputting (extreme vermoeidheid, cynisme (afstand hebben van het werk, dan wel de mensen met wie men werkt) en een verminderd zelfvertrouwen. Deze burn out symptomen zijn ontstaan nadat iemand langdurig te maken heeft gehad met teveel stress op het werk. Heeft u ook geen plezier meer in uw werk en heeft u het idee dat u minder presteert als in het verleden? Wellicht heeft u dan ook de symptomen van een burn out.

Verwarring

Toch is het vaak zo dat de symptomen van een burn out worden verward met overspannenheid of een depressie. Ze hebben allemaal ongeveer dezelfde symptomen maar de burn out symptomen zijn toch anders. Deze hebben een andere oorzaak en moeten op een andere manier behandeld worden. Hierdoor worden de symptomen van een burn out vaak minder serieus genomen en moet men het doen met: “Mevrouw, u bent waarschijnlijk overspannen”. Toch gaan deze burn out symptomen dan niet over omdat ze een andere behandelmethode dienen te krijgen.

Meting

Of mensen last hebben van de symptomen van een burn-out wordt vastgesteld met psychologische instrumenten. In Nederland wordt dit gemeten met een schaal die is ontwikkeld door Wilmar B. Schaufeli en Dirk van Dierendonck. Meestal dient men eerst vooraf een vragenlijst in te vullen die wordt vergeleken met andere mensen die last hebben van een burn out. Er wordt vergeleken of deze resulterende scores ongeveer overeenkomen. Wanneer deze overeenkomen kan de behandeling van de burn out symptomen beginnen.

Bent u ervan overtuigd dat u kampt met een burn out? Laat uw symptomen snel behandelen.