In NLP kennen we een aantal krachtige uitgangspunten die wel eens de NLP vooronderstellingen worden genoemd. Deze uitgangspunten zetten je zekers eens aan het denken over hoe de wereld in elkaar steekt.

De NLP vooronderstellingen zijn afgeleid van het werk van Milton Erickson en Gregory Bateson. De vooronderstellingen zijn overigens geen feitelijke waarheden maar aannames die in onze dagelijkse communicatie als nuttig worden ervaren. Het zijn krachtige verklaringen voor wat betreft onze houding tegenover andere mensen en hun potentieel.

Het effect van mijn communicatie is het antwoord dat ik krijg.

Binnen NLP gaan we ervan uit dat je als NLP Practitioner verantwoordelijk bent voor je eigen communicatie en dat je de flexibiliteit hebt je communicatie zo te veranderen dat jouw communicatie het effect heeft wat jij wilt zonder daarbij de ecologie van de ander uit het oog te verliezen. Dit in tegenstelling tot de “zender – ontvanger” theorie waar ieder voor 50% verantwoordelijk voor de communicatie is.

 Mislukking bestaat niet, ik krijg alleen feedback.

Alle dingen die je onderneemt hebben een bepaald resultaat. Misschien niet het resultaat wat je van te voren had bedacht of had gewild maar je acties brachten iets teweeg. Door dit resultaat als feedback te beschouwen en hiervan te leren om wel het gewenste resultaat te behalen, verdwijnt het begrip “mislukking” vanzelf.

 Ik beschik over alle hulpbronnen die ik nodig heb om mijn doel te bereiken.

Hulpbronnen zijn kwaliteiten, eigenschappen, houdingen, emoties, die ons toelaten om te zijn wie we willen en te bereiken wat we willen. Hulpbronnen die we nog niet hebben, kunnen we van anderen overnemen. Als het ergens in de wereld mogelijk is, dan is het voor jou ook mogelijk. Het is enkel een kwestie van: ”hoe doe ik het”?

 Al mijn gedrag heeft een positieve intentie

Er is een verschil tussen het gedrag en de intentie. Het gedrag kan destructief zijn. De intentie, die aanleiding geeft tot het gedrag kan positief zijn in de zin dat het wil zorg dragen voor degene die het gedrag vertoont, zelfs op het niveau van overleving. De positieve intenties zijn intra persoonlijk.

 De kaart is niet het gebied.

Wat je van de wereld waarneemt en begrijpt, vormt jouw kaart van de wereld. Hiermee kun je prima je weg vinden maar deze kaart vormt geen objectieve weergave van de wereld. De kaart is een stuk papier met lijntjes en kleuren, het terrein bestaat uit aarde, water en stenen. De betekenis die we geven aan onze ervaring, is de kaart. De ervaring is het terrein.

 Ik heb altijd een andere keuze.

Elke ervaring die je hebt, kan beschreven worden op minstens drie verschillende manieren. Als jij je perspectief verandert, dan krijg je meer informatie en verander je de waarneming en je vergroot je keuzemogelijkheden. Zelfs als je ze niet ziet, hoort of voelt, zijn er andere opties.

NLP helpt om je communicatie beter te maken en nu je dit weet, je wellicht meer zou willen weten en ik nodig je dan ook van harte uit om eens een kijkje te komen nemen op onze website.
Tot ziens