Hoewel een echtscheiding een emotionele aangelegenheid kan zijn, is het in principe één ding: het maken van afspraken. Zijn er kinderen? Zo ja, wie gaat er voor ze zorgen? Moet er alimentatie betaald worden? Zo ja, wie betaalt welk bedrag aan wie? Zijn er schulden? Zo ja, hoe worden deze verdeeld? Hoe worden de bezittingen verdeeld? Wie blijft er in het huis wonen? Hoe wordt het saldo op de gezamenlijke bankrekening verdeeld?

Wanneer je dit bij de echtscheidingsadvocaat gaat bespreken, is het verstandig vooraf alvast het één en ander uit te zoeken. Maak een lijstje van alles wat je hebt. Achterhaal de waarde van je huis zelf, de waarde van de inboedel, de waarde van de auto, het saldo op (betaal/spaar)rekening(en), het saldo van eventuele leningen, pensioenrechten et cetera. Noteer ook wie er maandelijks hoeveel geld aan salaris krijgt en welke vaste lasten er zijn.

Kinderen

Ook is het belangrijk om bij eventuele kinderen goed door te spreken hoe alles geregeld wordt. Als ouder heb je immers de zorgplicht voor de kinderen, ongeacht de relatie met de andere ouder. Je kunt ervoor kiezen om de kinderen bij één ouder te laten wonen. Je kunt er ook voor kiezen om de ene week bij de ene ouder te wonen en de andere week bij de andere ouder. Er zijn hier talloze mogelijkheden voor. Maak je echter geen afspraken met je partner, dan zal de rechter de beslissing voor je maken.

Rechter

De echtscheiding zelf moet aangevraagd worden bij de rechter. Dit kun je laten doen door je echtscheidingsadvocaat, je hoeft dit niet zelf te doen. De advocaat zal een verzoekschrift schrijven en dit, samen met enkele andere papieren, aan de rechtbank sturen. De rechter zal vervolgens de scheiding uitspreken. Als alle afspraken al gemaakt zijn, is deze uitspraak alleen nog maar een formaliteit. Ben je over bepaalde punten nog niet tot een overeenkomst gekomen, dan is het aan de rechter om hierover te beslissen.