Wat is eigenlijk fraude? Fraude is een complexere variant van diefstal of verduistering. Het kenmerkt zich eigenlijk altijd door financiële schade voor de andere partij. Toch is echter de emotionele schade vaak nog erger dan in geld uit te drukken is. Om te achterhalen of er fraude wordt gepleegd is er een fraude onderzoek nodig. Eigenlijk wil iemand die fraude pleegt dus zichzelf of iemand anders financieel beter laten worden. Een onderzoek naar fraude zorgt voor duidelijkheid in uw organisatie en zorgt daarnaast voor een veel plezierige werksfeer. Uw collega’s zullen weer met meer plezier het werk gaan en elkaar weer volledig in vertrouwen nemen!

Voorbeelden van fraude:

–          Interne fraude, ook wel werknemersfraude

–          Fraude tussen private partijen

–          Verzekeringsfraude

–          Faillissementsfraude

–          Jaarrekeningfraude

–          Subsidiefraude

–          Fiscale fraude

Wat is een fraudeonderzoek?

Er is verteld wat fraude is maar wat is een fraude onderzoek nu eigenlijk? Dit is een onafhankelijk extern onderzoekt dat de organisatie helpt om de feiten in kaart te brengen en bovenal duidelijkheid te creëren. Hierbij kan het zo zijn dat geruchten ineens werkelijkheid worden, maar uit het onderzoek kan ook blijken dat het alleen maar geruchten waren en er geen fraude wordt gepleegd. Er zijn allerlei soorten fraude, maar deze kunnen allemaal onderzocht worden. Fraude zorgt vaak voor een gespannen sfeer in uw organisatie. Werknemers gaan elkaar verdenken omdat ze ervan overtuigd zijn dat er fraude wordt gepleegd. Wilt u hier opheldering over en bent u ervan overtuigd dat er in uw organisatie fraude wordt gepleegd? Een onderzoek naar fraude zorgt voor opheldering!