Als consument vind u het belangrijk dat u een goed product koopt. Daarnaast vind u het belangrijk dat deze kwalitatief goed is. Toch is het belangrijkste voor u nog wel dat u er zeker van bent dat het product ‘veilig’ of ‘gezond’ is, waarmee ik bedoel dat er door het gebruik niets iets schadelijks kan gebeuren.  Om deze veiligheid van producten in acht te nemen is mede daarom een CE-keurmerk erg belangrijk. Niet alleen voor u als burger, maar voor de hele samenleving!

Maar wat is eigenlijk het doel van CE-markering? Het doel van deze CE-markering is de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen en daarnaast de veiligheid in het gebruik van producten te verhogen.

Wat is een CE-keurmerk?

Een CE-keurmerk is een merkteken dat ondernemers moeten aanbrengen op producten die vallen onder de Europese wetgeving waarvoor de CE-markering verplicht is. Deze markering betekend dat de fabrikant heeft gecontroleerd of het product is geproduceerd volgens alle essentiële eisen van de Europese richtlijnen op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Wanneer er een richtlijn voor een productgroep is vastgesteld, moeten al deze producten die in de Europese Economische Ruimte (de EER) op de markt worden gebracht, aan deze  richtlijnen voldoen. Met het aanbrengen van een CE-markering geeft de fabrikant aan of het product aan alle van toepassing zijnde Europese regels voldoet en dat de overeenstemmingsproducedures zijn voltooid.

Een CE-keurmerk is onder andere van toepassing op:

–          Voor de bouw bestemde producten

–          Persoonlijke beschermingsmiddelen

–          Medische hulpmiddelen

–          Meetinstrumenten

–          Liften

–          Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen

Wilt u een product op de markt brengen, kies dan voor ieders veiligheid en zorg voor een CE-keurmerk!