CE-markering wil zeggen dat een product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. Met een CE-keurmerk geeft de fabrikant aan dat zijn product voldoet aan de Europese eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het is zelfs zo dat wanneer producten niet voldoen aan de eisen en dus geen CE-markering hebben mogen zelfs niet worden verkocht. Wanneer u bijvoorbeeld een speelgoed product koopt waarop een CE-markering staat, mag u ervan uit gaan dat het product voldoet aan de voorschriften van alle richtlijnen die op het product van toepassing zijn.

Buiten Europa

Ook wanneer een product buiten Europa wordt gemaakt maar wel binnen Europa moet worden verkocht moet het aan de eisen van CE-markering voldoen. Anders mag het niet verkocht worden. De importeur moet hierop letten en ervoor zorgen dat het CE-merkteken wordt aangebracht.

Toch is het zo dat niet alle bestaande producten in een Europese richtlijn zijn opgenomen. Er zijn geen specifieke veiligheidseisen voor deze producten vastgesteld. Voor deze producten is het CE-merkteken niet verplicht. Toch is de veiligheid van deze producten ook geregeld. De Europese Richtlijn Algemene Productveiligheid verplicht bedrijven om uitsluitend veilige producten te verhandelen.

U en CE-markering 

Heeft u net een product op de markt gebracht en heeft deze nog CE-keurmerk? U weet nu hoe belangrijk het is dat u uw product wel van dit keurmerk voorziet want anders mag u uw product niet verkopen. Bent u opzoek naar een bedrijf dat uw producten voorziet van een CE-markering? Bekijk voor meer informatie onze website.