Voor een aantal uitkeringen zal in de toekomst een jaarlijkse herkeuring plaatsvinden. Dit wordt gedaan om eventuele personen die de uitkering niet nodig hebben hiervan te ontzien. Er wordt veel fraude gepleegd en deze fraude kost de overheid en de belastingbetaler veel geld. Vooral de Wajong uitkering zal extra in de gaten gehouden worden.

Of het voor degenen die nu al deels arbeidsongeschikt bevonden zijn ook zal gelden is nog niet duidelijk. Het kan zijn dat deze groep de uitkering blijft behouden en dat alleen nieuwe gevallen in het traject van herkeuringen zullen komen. De regels omtrent het aanvragen van een uitkering zullen dan al reeds strenger geworden zijn.

Een uitkering is bedoelt voor diegene die of zelf niet genoeg kan werken om voor zichzelf te kunnen voorzien (Wajong, Bijstand en Ziektewet) of voor de werklozen die op zoek zijn naar een nieuwe baan (WW-Uitkering).

De hoogte van deze uitkeringen verschillen per persoon. Zo zal een alleenstaande zonder kinderen en met weinig werkjaren achter de rug een stuk minder ontvangen dan een alleenstaande met kinderen en een hoop werkjaren.

Het aanvragen van een uitkering gaat via het UWV of via de Sociale Dienst van je gemeente. Zij zijn ook de personen die je verder kunnen helpen wanneer je meer vragen hebt over de verschillende uitkeringen en de voorwaarden die daaraan gelden.