Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling binnen conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige de partijen begeleidt naar een oplossing met optimaal resultaat. Het kan in veel gevallen een goed alternatief zijn voor een juridische oplossing.

De voorwaarden van mediation

Alle partijen nemen vrijwillig deel aan mediation. Wanneer zij geen vertrouwen meer hebben in het proces of wellicht de mediatior, kunnen zij meteen de mediation stop zetten. Tijdens de mediation zijn de gesprekken en zaken waarom gesproken wordt, vertrouwelijk. Wanneer de partijen buiten de mediation hierover ook met anderen over willen praten moeten beide partijen het hierover eens zijn.  Dit wordt gedaan omdat ieder het gevoel van veiligheid moet hebben om open met elkaar te praten over de conflicten en om open te communiceren zonder bang te zijn dat een uitspraak tegen hen gebruikt kan worden. Het is zo dat een afspraak pas een afspraak is wanneer dit op papier is vastgelegd en is ondertekend door iedereen. De mediator begeleidt de partijen naar het zoeken van een oplossing maar geeft hen zelf de ruimte om besluiten te nemen. Voor mediation is vertrouwen het belangrijkst.

Wat is het verschil tussen een juridische procedure en mediation?

–          Er worden geen bindende uitspraken gedaan

–          Partijen worden begeleidt bij het zoeken naar een eigen oplossing

–          De partijen hebben zelf invloed op de uiteindelijke oplossing

–          Er wordt aandacht besteed aan het begrip voor elkaar zienswijze

–          Er worden oplossingen gezocht waar beide partijen achter staan

Bent u woonachtig in Groningen of Friesland en heeft u een conflict met uw buren, een familielid of wellicht een vriend of vriendin? Komt u hier samen niet meer uit en wilt u graag tot een oplossing komen? Mediation in Groningen helpt graag om uw verstandhouding weer gemoedelijk te maken en het conflict op te lossen. Bekijk voor meer informatie onze website.