Wat is eigenlijk fraude? Fraude is iedere bewuste handeling die iemand doet om zichzelf te bevoordelen terwijl hij iemand anders benadeelt of nog beter gezegd: fraude is een complexere variant van diefstal of verduistering. Om te achterhalen of er fraude wordt gepleegd is er een fraude onderzoek nodig. Eigenlijk wil iemand die fraude pleegt dus zichzelf of iemand anders financieel beter laten worden. Een onderzoek naar fraude zorgt voor duidelijkheid in uw organisatie.

Er wordt veel fraude gepleegd zonder dat mensen het weten. Voorbeelden hiervan zijn:

–          Niet de waarheid, maar een ander verhaal vertellen

–          Meer opgeven dan gestolen is

–          Een hoger bedrag opgeven dan de geleden schade

–          Na een afgewezen schade nogmaals dezelfde schade melden met een ander verhaal

–          Een nota vervalsen

–          Een inbraak in scene zetten

Wat is het?

Er zijn dus verschillende voorbeelden van fraude. Echter is er wel een verschil in de ernst van de fraude maar feit blijft dat het allemaal fraude blijft. Of er sprake van fraude is kan onderzocht worden met een onderzoek naar fraude. Maar wat is eigenlijk een fraude onderzoek? Wanneer er in een organisatie het vermoeden bestaat dat er fraude gepleegd wordt, kan er een fraude onderzoek gedaan worden. Dit is een onafhankelijk extern onderzoekt dat de organisatie helpt om de feiten in kaart te brengen en bovenal duidelijkheid te creëren. Hierbij kan het zo zijn dat geruchten ineens werkelijkheid worden, maar uit het onderzoek kan ook blijken dat het alleen maar geruchten waren en er geen fraude wordt gepleegd. Bent u ervan overtuigd dat er in uw organisatie fraude wordt gepleegd? Een fraude onderzoek zorgt voor opheldering!