Veel aspirant ondernemers zien op tegen het maken van een ondernemingsplan. Immers een ondernemingsplan maken kost veel tijd, moeite en eigenlijk ook kennis van ondernemen die veel startende ondernemers eigenlijk nog niet hebben. Echter een ondernemingsplan maken is niet zo moeilijk als het lijkt. Voor ver weg de meeste starters blijft het bij het goed analyseren van wat je eigenlijk wilt gaan doen, nadenken over wie je klanten zijn en over hoe je deze gaat bereiken. Vergaande analyse van verzamelde marketinggegevens, analyse van jaarverslagen van concurrenten en het opstellen van gedetailleerde productieschema’s zijn daarvoor helemaal niet nodig.

Ondernemingsplan maken met software ondersteuning

Daarbij komt nog dat tegenwoordig software beschikbaar is die de aspirant ondernemer kan helpen met een ondernemingsplan maken. De software zorgt ervoor dat alle relevante onderdelen aan de beurt komen, de juiste vragen worden gesteld en beantwoord en helpt bij het opzetten van een goed marketingplan. Daarbij zorgt de software ook voor het maken van alle financiële berekeningen die nodig zijn om vast te stellen of het bedrijf levensvatbaar is. Hierdoor is een ondernemingsplan maken dus niet alleen maar meer voorbehouden aan ervaren ondernemers die precies weten hoe een en ander werkt, maar kan nu ook worden uitgevoerd door starters zonder vergaande ervaring en kennis.

Tevens is er tegenwoordig natuurlijk veel informatie online te vinden. Via bijvoorbeeld het MKB of discussie sites zoals higherlevel is veel informatie beschikbaar voor beginnende en ervaren ondernemers.

Dat heen goed ondernemingsplan maken een must is, is de meeste starters wel duidelijk. De grootte en bewezen voordelen )met name een veel grotere overlevingskans en hogere omzet’ zijn natuurlijk voor elke serieuze ondernemer zo belangrijk dat er geen sprake van kan zijn om te starten zonder ondernemingsplan.

Daarbij komt natuurlijk ook nog dat indien er geld van derden, zoals bijvoorbeeld banken, nodig is er door de financier de eis gesteld wordt een ondernemingsplan te overleggen voordat ze er zelfs maar over willen denken om een gesprek aan te gaan.