Veel startende ondernemers zien als een berg op tegen het maken van een ondernemingsplan. Het liefst laten ze een ondernemingsplan maken helemaal achterwege en gaan daar alleen toe over indien dit word geëist door de financier (meestal de bank).

Daarbij zien ze dan wel over het hoofd dat een bedrijfsplan maken niet een exercitie is die een ondernemer voor een andere partij moet doen maar voor zichzelf. Een ondernemingsplan maken is een aanpak die de start van een eigen onderneming een aanzienlijk stuk gemakkelijker maakt en bijdraagt tot de rust die een ondernemer nodig heeft om zich te kunne concentreren op het leveren van kwaliteit voor zijn klanten.

Door het ontbreken van een plan van aanpak waarin zowel de doelstellingen, marketing, te volgen strategie en financiële consequenties op systematische wijze worden uitgewerkt, loopt de nieuwe ondernemer het risico dat hij of zij min of meer stuurloos door het ondernemersleven gaat. Vaak leven ondernemers daardoor van dag tot dag en van gebeurtenis tot gebeurtenis. Maar als je een doel wilt bereiken, zoals het creëren vaneen stabiel en financieel gezond bedrijf, dan zul je een koers moeten uitzetten. Een koers die je brengt waar je wezen wilt.

Geen ondernemingsplan maken betekend dat je geen koers uitzet

Het gevolg is dat je dus maar ronddobbert en gaat waar de wind je blaast. Het hoeft weinig betoog dat de kans dat de wind je op de rotsen of het strand blaast aanzienlijk groter is dan de kans dat je in een veilige haven terechtkomt. Daarentegen heeft de ondernemer die wel een koers uitzet en een ondernemingsplan maken wel de moeite waard vindt, een veel grotere kans om die haven te bereiken.
Bovenstaande is natuurlijk maar een analogie, maar wel een die een redelijke weergave geeft van het verschil in resultaat dat een ondernemer kan verwachten tussen wel of geen ondernemingsplan maken.