Misschien bent u wel een ondernemer in de wondere wereld van de domeinen verkoop. In dat geval zult u vaak een domeinnaam verkopen. Juridisch gezien is zoiets best interessant. Is een domeinnaam immers een goed, dat voor overdracht vatbaar is? Of moet het meer worden gezien als een verplichting tot het verrichten van een prestatie door de partij die actief is in de domeinen verkoop? Over dit onderwerp zou menig inhoudelijk artikel geschreven kunnen worden. Ik heb zelf wel eens een dergelijk artikel geschreven, in al mijn goedheid. Het sloeg erg aan, moet ik zeggen. Wel zij opgemerkt dat dit stuk in het geheel niet ging over een domeinnaam of de domeinen verkoop, maar over de bescherming van huurders actief in de middenstand, die een bedrijfsruimte huren ter ondersteuning van hun werkzaamheden die zij in die middenstand uitoefenen. Dat is nog eens andere koek, nietwaar?

De domeinen verkoop is onlangs nog in het nieuws geweest. Misschien heeft u dat meegekregen, maar voor hetzelfde geld is het gewoon even langs u heen gegaan. In dat geval kunt u zich gelukkig prijzen, want ik ga er nu alsnog even op in. Het wordt namelijk mogelijk, voor zover het dat inmiddels niet al is, om een domeinnaam te laten eindigen op alle denkbare combinaties van letters. Denk bijvoorbeeld aan de naam van een bedrijf of een afkorting daarvan. Normaal gesproken ging het hier juist om achtervoegsels van een domeinnaam zoals .com of vergelijkbare combinaties van twee of drie letters van landen en instellingen. Tegenwoordig kan je dus van alles achter deze punt plaatsen. Verwacht wordt, zo was althans ook in het nieuws te lezen, dat de domeinen verkoop door deze nieuwe situatie een enorm grote boost zou krijgen.

Tja, die domeinen verkoop, het is me toch wat hè. Ik ben inmiddels wel door mijn inspiratie over dit onderwerp heen. En dat terwijl ik hierna nog twee teksten dien te schrijven. Misschien kan ik nog vertellen over die ene keer dat ik zelf een domeinnaam heb aangevraagd. Daarbij moet ik als eerste zeggen dat dit met domeinen verkoop niets van doen had, omdat het hier een gratis domeinnaam betrof. Misschien heeft u wel eens gehoord van het eiland Tokelau. Via deze ministaat werden adressen die eindigden op .tk aan de man gebracht, geheel en al voor niets. Alleen wanneer je van de reclame die op je website zou verschijnen afwilde, moest je ervoor betalen.