Wat is een digitale tachograaf? Een digitaal tachograaf registreert de rij-en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand van een voertuig. Zware vrachtwagens, bussen en lichte bedrijfsvoertuigen hebben dan ook een digitale tachograaf. De tachograaf is sinds 1 mei 2006 verplicht.

Is een tachograaf ook verplicht voor bestelauto’s met aanhangwagen?

Wordt er achter een bestelauto een aanhangwagen gekoppeld, dan moet het TMM van de aanhangwagen bij het TMM van de bestelauto worden opgesteld. Wanneer het totale gewicht boven 3500 kg uit komt, is een tachograaf verplicht.

Vrijstelling

Bij veel bedrijfstakken wordt er wisselend met en zonder aanhangwagen achter de bestelauto gereden. Er zijn daarom verschillende uitzonderingen in de wetgeving. Voor deze combinatie bestelauto en aanhangwagen geld een vrijstellen als aan onderstaande eisen wordt voldaan.

–          Met het voertuig mag alleen binnen Nederland worden gereden

–          Het TMM van de combinatie mag niet meer dan 7500 kg zijn

–          Het rijden met de aanhangwagen mag niet de hoofdtaak van de bestuurder zijn. Het mag maar om 12 uur per week gaan

–          Het moet gaan om het eigen vervoer van goederen die nodig zijn voor de uitoefening van de functie

Wordt er gecontroleerd op de digitaal tachograaf?

Sinds de ontwikkeling van de adapter die het mogelijk maakt om de tachograaf in alle bestelauto’s te bouwen, controleer de IVW steeds actiever. Het valt echter niet onder verkeershandhaving, maar onder arbeidstijdenbesluit.