Wanneer wordt er een deurwaarder ingeschakeld?

Wanneer een schuldeiser een incassobureau inschakelt, loopt het contact vanaf dat moment via het incassobureau. Een incassobureau stuurt één of meerdere aanmaningen. Op deze aanmaningen vindt u niet alleen het bedrag dat u moet betalen maar eist ook incassokosten op. Deze zijn wettelijk vastgezet. Wanneer u deze aanmaningen niet betaald, kan er een deurwaarder wordt ingeschakeld. In tegenstelling tot een incassobureau kan een deurwaarder wel beslag leggen op uw goederen. Dit kan zijn op uw loon, uitkering of op het tegoed van uw bankrekening. Echter heeft een deurwaarder wel eerst een vonnis van de rechter nodig om beslag te leggen op uw spullen. Er zijn ook uitzonderingen op spullen waarop geen beslag mag worden gelegd zoals uw bed, eten en drinken en de kleding die u draagt.

Deurwaarder veiling

Wanneer een deurwaarder een vonnis van de rechter heeft gekregen op beslag te leggen op uw spullen, mag hij bij de schuldenaar spullen opeisen wanneer diegene weigert te betalen of dat niet kan. Een deurwaarder neemt vrijwel alleen spullen mee die van waarde zijn. Deze wordt tijdens een veiling geveild door opbod. De opbrengt hiervan wordt afgetrokken van de openstaande schuld.

Faillissementen

Wanneer schuldeisers uw faillissement aanvragen wordt er door een curator een inventarisatie gemaakt van uw bezittingen en schulden. Deze bezittingen worden meestal geveild tijdens een veilingen faillissement. Vervolgens wordt er na overleg met de schuldeisers het geld verdeeld. Wanneer u failliet bent verklaard mag u zelf geen vermogensrechtelijke handelingen meer verrichten en kunnen schuldeisers nog vijf jaar geld van u eisen.