CE-markering wil zeggen dat een product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. Met een CE-keurmerk geeft de fabrikant aan dat zijn product voldoet aan de Europese eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het is zelfs zo dat wanneer producten niet voldoen aan de eisen en dus geen CE-markering hebben mogen zelfs niet worden verkocht. Wanneer u bijvoorbeeld een speelgoed product koopt waarop een CE-markering staat, mag u ervan uit gaan dat het product voldoet aan de voorschriften van alle richtlijnen die op het product van toepassing zijn. Een keurmerk op het speelgoed van uw kind is erg belangrijk want zo weet u dat het speelgoed veilig is. Daarnaast is het voor uw kind ook belangrijk ivm met stikkingsgevaar of dergelijke.

Twijfels

Er zijn veel mensen die zich afvragen: “Zijn er niet te veel keurmerken?” Door een keurmerk ziet een consument meteen dat het goed zit met een product of dienst waarvoor hij of zij belangstelling heeft. Het keurmerk geeft bovendien aan dat het voldoet aan de geldende eisen. Toch is het zo dat wanneer er te veel verschillende keurmerken zijn, dit effect minder wordt omdat men niet alle keurmerken kan onthouden, laat staan wat ze betekenen. Inmiddels zijn er al meer dan honderd keurmerken en erkenningsregelingen. Dit zou kunnen zorgen dat de effectiviteit van de keurmerken minder wordt.

Consument profiteert sowieso

Zo’n CE-keurmerk heeft echter ook een kwaliteitsverhogende werking omdat de leverancier aan bepaalde eisen moet voldoen. Consumenten profiteren hiervan want supermarkten of overheidsinstellingen of andere bedrijven verplichten hun toeleveranciers aan de eisen van een keurmerk te voldoen. Dit zijn indirecte effecten van keurmerken waar de consument van profiteert. Zelfs wanneer zij niet op het keurmerk letten.