Wanneer een echtscheiding aanstaande is, dan moeten er heel wat zaken geregeld worden. Zijn er kinderen in het spel, dan is het belangrijk dat hiervoor afspraken worden gemaakt. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld wie er in het huis blijft wonen, wie de auto krijgt en wie de hond mee neemt. Het is verstandig om dit te bepalen aan de hand van echtscheiding bemiddeling. De partners gaan dan met elkaar om tafel om met behulp van een mediator te bespreken hoe de zaken geregeld gaan worden. Dit met als doel om tot een oplossing te komen die beide partijen tot tevredenheid stemt.

Een snelle oplossing

Het grootste voordeel van echtscheiding bemiddeling is dat het mogelijk is om vrij snel (en zonder ruzie) tot een oplossing te komen. De boel loopt zo niet uit de hand, waardoor ook in een later stadium fatsoenlijk met elkaar omgegaan kan worden. Dit is met name belangrijk als er kinderen in het spel zijn. Een relatief korte periode van echtscheiding bemiddeling is bovendien goedkoper dan een procedure via twee advocaten. Echtscheiding bemiddeling is bedoeld voor hen die samen de scheiding willen regelen, die met elkaar willen overleggen en met elkaar tot oplossingen willen komen.

Gesprekken

Echtscheidingen zijn niet alleen een emotionele aangelegenheid, er zijn ook juridische gevolgen aan verbonden, evenals financiële gevolgen. Door middel van echtscheiding bemiddeling is het mogelijk hiervoor een goede oplossing te realiseren. In een rustig gesprek kan gesproken worden over onder andere zorg- en omgangsregelingen voor de kinderen, alimentatie (zowel kinderalimentatie als partneralimentatie), huwelijkse voorwaarden, pensioenen et cetera. Daarbij wordt ook gesproken over het verdelen van de inboedel et cetera.