Een cao onderwijs overeenkomst is een overeenkomst tussen de werkgever en de vakbond(en), meestal vertegenwoordigd door een werkgeversorganisatie en vakbond(en). In de CAO zijn de arbeidsvoorwaarden geregeld. Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop u uw werkzaamheden verricht. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. U spreekt uw arbeidsvoorwaarden af met uw werkgever en laat deze vastleggen in een arbeidsovereenkomst. Zij zijn een onafhankelijke vakorganisatie die opkomt voor de (collectieve en individuele) rechtspositionele en onderwijskundige belangen van onze leden. Onze leden zijn voor het overgrote deel werkzaam in de beroepskolom en het voortgezet onderwijs. Bovendien hebben zij leden die werkzaam zijn bij de kenniscentra beroepsonderwijs-bedrijfsleven.

Waarom CAO aparte cao’s in het onderwijs?

Zij laten zich horen op die plaatsen waar nieuwe regelingen en voorschriften gemaakt worden en behartigt daar de belangen van alle werkers in de beroepskolom en in het voortgezet onderwijs.

Daarom streven  zij ernaar nog groter te worden, want samen staan we sterker!

Zij staan vooral voor hun hoge kwaliteit. Hun erg korte lijnen, vooral met het reageren op klanten. Zij hebben een brede kennis van zaken. Ze weten overal veel vanaf en hebben bijna op elke vraag een antwoord. Hun handelaars hebben erg veel ervaring met het onderhandelen en hebben veel gevoel in en met het onderwijs van de vakbond.