Er is slechts één situatie denkbaar van een echtscheiding wanneer het niet verplicht is om een advocaat in te schakelen. Dit is bij een geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen. Alle overige echtscheidingen zullen geregeld moeten worden met behulp van ten minste één advocaat. Wel mag zelf gekozen worden wanneer deze wordt ingeschakeld. Dit kan al vrij vroeg, maar ook wat later in het echtscheidingsproces gebeuren. Voordeel van een vroege inschakeling is dat de advocaat van begin af aan goed op de hoogte is. Nadeel hiervan is dat de kosten hoger zullen uitvallen, omdat de advocaat echtscheidingen meer tijd kwijt is aan de zaak.

1 of 2 advocaten

Beide partners kunnen een eigen advocaat echtscheidingen in de arm nemen, maar het is ook mogelijk om samen één advocaat te “delen”. Wanneer er geen sprake is van ruzie of onenigheid is dit een prima oplossing. Kunnen beide partners absoluut niet met elkaar om tafel, dan is het wellicht beter elk een eigen advocaat aan te stellen. Kijk bij het kiezen van de juiste advocaat echtscheidingen goed naar in hoeverre deze advocaat de belangen kan behartigen. Zo is het mogelijk om nare verrassingen achteraf te vermijden.

In de situatie dat beide partners een eigen advocaat echtscheidingen in de arm nemen, zullen beide partners aan hun advocaat vertellen wat ze willen bereiken en hoe ze de scheiding willen regelen. De advocaten zullen in de rechtbank beiden proberen de belangen van hun cliënt zo goed als mogelijk te behartigen. Wat hierbij vaak ontstaat is de situatie dat de ene partner als “winnaar” uit de strijd komt, terwijl de andere partij als “verliezer” eindigt.